> Makaleler

Prematüre Bebeklerde Gelişimsel Gecikme Riski

Prematüre bebeklerin hayatta kalma oranı dünya genelinde arttı. Geçmişte yapılan araştırmalar aşırı derecede erken doğan (22-26 hafta) prematüre bebekler üzerine odaklanmıştı, fakat çok erken ve ortalama erken doğan (27-34 hafta) prematüre bebekler üzerine araştırmalar nadir olarak raporlanmıştı.

Fransız National Institute of Health and Medical Research (INSERM) nöromotor ve duyusal hastalıkla ve hastalık olmadan (cerebral paralizi, körlük ve sağırlık) hayatta kalan 1997-2011 yılları arasında 22-26, 27-31 ve 32-34. haftalarda dünyaya gelen bebekleri araştırdı.

İncelenen verilerde Fransa’da geçtiğimiz 15 yıl içerisinde 22 hafta ve 34 haftalar arasında doğan 5567 bebek saptandı. Ages and Stages Questionnaire (ASQ) değerlendirmesi gelişimsel gecikmenin değerlendirilmesinde kullanıldı.

2 yaşına gelen bebeklerde ciddi ve orta seviyeli nöromotor ve duyusal hastalık olmaksızın hayatta kalma oranı 22-26 haftalar arasında doğan bebeklerde %48,5; 27-31 haftalar arasında doğan bebeklerde %90; 32-34 haftalarda doğan bebeklerde %97,5 olarak saptandı. 22-23 haftalarda dünyaya gelen bebeklerden yalnızca biri hayatta kaldı. 1997- 2011 yılları arasında 22-31 haftalar arasında dünyaya gelen bebeklerde hayatta kalma oranında artış saptanırken, 24 hafta ve öncesinde dünyaya gelen bebeklerde hayatta kalma oranında fark bulunamamıştır.

Cerebral paralizi oranlarında 24-31 haftalar ve 32-34 haftalarda doğan bebeklerde istatistiksel olarak anlamlı olarak %3,3 oranında azalma meydana gelmiştir.

Cerebral paralizi haricinde körlük, sağırlık ve konjenital beyin malformasyonu 24-26,27-31 ve 32-34 haftalarda doğan bebeklerde %50, %41 ve %36 oranındadır, sırasıyla ASQ skorları eşiğin altında kalmış ve gelişimsel gecikme riski dikkate alınmıştır. Dil gelişiminde gecikmeye ilave olarak zayıf sosyal-duygusal yetenekler sıklıkla eşiğin altında skorlanmıştır.

Araştırmacılar bu çalışmanın gözlemsel bir çalışma olduğunu, neden ve etkiler konusunda kati sonuçların çıkarılamayabileceğine işaret etmiştir.

Bununla beraber,  nöromotor ve duyusal sonuçlardaki iyileşmeye rağmen 34 hafta öncesinde doğan yüksek sayıda prematüre bebekte gelişim geriliği riski saptanmıştır.

Ebeveyn anketleri gelişimin değerlendirmesi açısından ilk yaklaşım basamağı olarak önerilebilir.

https://www.medicalnewstoday.com/releases/319091.php?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=weekly

 

 

Uzm. Çimen Kaplan
Uzmanfizyoterapist - Duyu Bütünleme Terapisti
1994-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu’nu okudu.
1998 yılında Amerikan Hastanesi’nde Solunum Fizyoterapisti olarak göreve başladı. 1999 yılında Marmara Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans kazanarak yüksek lisans eğitimine başladı ve Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde Fizik Tedavi Bölümü’ne bağlı olarak Pediatrik Rehabilitasyon biriminde oda verilerek çalışmaya başladı.
Pediatrik nörolojik rehabilitasyon üzerine uzmanlığını 2002 yılında tamamladı. >> Devamı